Circulo Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa
Momentum Task Force al capdavant de la Innovació Social.
El compromís amb la societat és part de la nostra filosofia, per això realitzem una intensa tasca social incorporant els col·lectius més desafavorits a la gestió del nostre negoci com un recurs més.
A Momentum Task Force creiem que, com a empresa, tenim l'oportunitat i el deure de retornar a la societat el que aquesta ens dona, per això creem i formem part de projectes com l'ESCOLA SOCIAL ANA BELLA, que aporta un benefici a la societat i que no només donen una oportunitat laboral a gent sense recursos, sinó que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones.
Aquesta és la nostra manera d'integrar la responsabilitat social a la companyia, contribuint activament i voluntàriament per millorar l'entorn social, econòmic i ambiental.
Control para bajar en la página
Responsabilitat Social Corporativa
ESCOLA SOCIAL ANA BELLA
Momentum Task Force i la Fundació Ana Bella creen el projecte social ESCOLA ANA BELLA.
L'Escola Ana Bella neix per tal d’aconseguir la integració social de dones en risc d'exclusió, especialment de supervivents de violència de gènere, a través de formació i d'una oportunitat laboral.
El seu objectiu és apoderar a dones de poblacions socialment excloses (especialment aquelles que han patit violència de gènere) per posar en valor les seves fortaleses i capacitats per tal que, així, tornin a confiar en elles mateixes i comencin una nova vida en positiu i en llibertat.
L'Escola realitza un programa de dos anys que està basat en coaching personal, tallers socials, formació professional i en donar-los una oportunitat laboral.
Posteriorment, les dones s'integren socialment i tornen a estimar-se a si mateixes, tot sentint que són part d'un equip i tenint una independència econòmica gràcies al seu lloc de treball.
Control para bajar en la página
Responsabilitat Social Corporativa
Testimonis
El millor d'aquest projecte és que treballem dia a dia per tal d’oferir oportunitats laborals a dones supervivents de la violència de gènere.
Davant una necessitat de negoci, hem aportat una solució eficaç unint una empresa capdavantera en el sector de promocions amb el compromís de les dones supervivents.
Contínuament introduïm millores en el projecte i ho estem donant a conèixer a tot el mercat amb un gran objectiu: que l'Escola Social sigui sostenible en el temps i segueixi avançant donant suport a aquest tipus de col·lectius socials.
Control para subir en la página